Gouden Hoorn literair (2:1)

door André de Raaij

In deze rubriek, die zoals trouwe lezertjes weten, in het vorige nummer van start ging met enkele (ver)oosterse poëmen deze keer een proeve van Byzantium-soap.

Byzantium – da’s een jurk!

De plaats is een kaal paleis met veel marmeren, Grieks aandoende (ronde!) zuilen. De requisietenafdeling heeft om het geheel een historische toets te geven in het paleis een ikoon laten ophangen, waarop de cyrillische lettering alleen in de eerste aflevering is opgevallen. We zijn nu in aflevering 53, tweede jaargang. Het verhaal speelt in het begin van de 6de eeuw, tijd van Strijd tussen Groenen en Blauwen. Omdat de produktie twee keer per week dient te worden uitgezonden en de bomen nu eenmaal niet tot in de hemel groeien, dient men zich keizer Iustinianus als een veertiger die normaalgesproken alleen als figurant zou dienen voor te stellen, keizerin Theodora als een blonde studente van de theaterschool met schorre stem en bijbehorende uitspraak, speciaal van de ‘r’. De keizer draagt een korte blauwe jurk met plooien, de keizerin – haar vroegere werkzaamheden kunnen niet voldoende beklemtoond worden – in een net nog kortere, flink gedecolleteerde donkerblauwe jurk met parelkettinkje. Figuranten zijn één eunuch (hiervoor is iemand gekozen die in de doorsnee-soap De Nicht speelt) – in crèmekeurige korte jurk – en het kamermeisje, een mopperige dame van middelbare leeftijd, die een niet-geplooide tamelijk lange zwarte jurk draagt.

Bij de openingsscène laat zij wat vaag een plumeau langs een zuil fladderen, waarbij haar blik af en toe naar de ikoon afdwaalt. Dan betreedt de eunuch het toneel.

Eunuch: O, ik zie dat er niemand is. Ik verwachtte hier eigenlijk mijn heer, Zijne Goddelijke Hoogheid de Keizer.

Kamermeisje: Dat zal tegenvallen, dat jouw heer hier niet is. [Lachorgel aan; eunuch kijkt gepijnigd.] En dat ik niemand voor jou ben, daar kijk ik ook niet van op [lachorgel harder, nog gepijnigder blik eunuch]. Maar als je van deze niemand iets wilt vernemen: je heer, Zijne Goddelijke Hoogheid de Keizer zou hier moeten zijn. Ik ben net bezig de boel even schoon te maken, want hij komt hier toch nooit. [Zucht.] Deze kapel in de oostelijke vleugel van zijn paleis beschouwt hij als het exclusieve domein van de Keizerin. En die wil niet dat hier verder iemand komt, zij duldt geen pottekijkers. [Kijkt weer even veelbetekenend naar de ikoon van Sinterklaas aan de muur.] Ik heb gehoord dat er mensen in de stad zijn, die zeggen dat Jezus één natuur heeft; je vraagt je af hoe ze er op komen.

Eunuch: Zwijg! Jij als vrouw hebt je daar niet mee bezig te houden!

Kamermeisje: Als jij je daarmee bezig mag houden, dan ik ook. [Lachorgel. Gekwelde blik eunuch. Gehaaste opkomst Keizer.]

Keizer: Niemand! Niemand in de kapel in de oostelijke vleugel van mijn paleis! En ik had hier mijn echtgenote, keizerin Theodora nog zo verwacht!

Kamermeisje: [Terzijde:] Alsof Hare Goddelijke Hoogheid ooit ergens alleen in het paleis zou zijn. Zou hij het echt niet weten? [Tot de eunuch:] Zeg tegen je heer, Zijne Goddelijke Hoogheid de Keizer, dat Hare Goddelijke Hoogheid hier ieder ogenblik kan zijn om zich te bezinnen op de vraag of zij nu de Groenen of de Blauwen moet steunen.

Eunuch: Wat wee…

Keizer: Opmerkelijk, zo’n eenvoudige ziel uit het volk, die zoveel inzicht heeft in grote zaken van het Rijk.

Keizerin (komt op vanachter een zuil): U hier, o Iustinianus? Ik meende dat gij bezig waart plannen voor een veldtocht tegen de heidense barbaren te ontwikkelen, met uw veldheren! Wat brengt u hier?

Keizer: [figuranten kijken nog onwezenlijker toe dan ze er toch al uitzagen] Het lijkt mij goed dat ik mij daarmee nog even niet bezighoud. Wat kom jij hier doen, dat lijkt mij een betere vraag. Zeg niet dat je hier de Heilige Drieëenheid een beetje komt aanbidden.

Keizerin (koeltjes): Toevallig was ik dat wel van plan, want daartoe dient deze kapel in de oostelijke vleugel van het paleis. Het verbaast mij veeleer dat gij hier zijt.

Keizer: Zwijg, of ik laat u onmiddellijk executeren. Ik stel hier de vragen!

[Commercial break; dit programma wordt u aangeboden door een grote warenhuisketen die onder het motto “Byzantium – het oosten ontmoet het westen” Indiase stofjes in de aanbieding heeft].