Redactioneel (1:1 – Summer 1993)

Toen de redactie afgelopen oktober in Istanboel was, werd, al varende op de Gouden Hoorn, een sluimerend idee tot leven gewekt: een tijdschrift op te richten met artikelen die handelen over Byzantium, Constantinopel en Istanboel. Over het Byzantijnse Rijk, maar ook over de Ottomaanse tijd, relaties tussen de verschillende volken in en buiten het gebied dat de voortzetting was van het Romeinse Rijk: het oostelijk Middellandse-zeegebied.

Het idee voor een dergelijk tijdschrift was oorspronkelijk ontstaan, toen de redactie, bestaande uit een Byzantinoloog en een Politicoloog, erachter kwam dat er voor Byzantium bij veel mensen wel interesse was, maar dat er geen leesbaar blad met uiteenlopende artikelen over bestaat. Er zijn in Nederland mensen die zich vanuit verschillende disciplines bezighouden met Byzantium: vanuit theologie, (kunst)geschiedenis, Klassieke Talen, Slavistiek, Nieuwgrieks of vanuit de Byzantinologie zelf, een vak dat al deze specialismen in zich heeft. Het leek ons leuk en interessant om door middel van een tijdschrift op bescheiden wijze een eenheid te gaan vormen met al die individuen die dezelfde interesses delen. Men zou anders de indruk krijgen van Byzantinologen dat ze wat wereldvreemd waren…

In dit eerste nummer van Gouden Hoorn vindt u artikelen die door de redactie zelf zijn geschreven of samengesteld. Wij hopen dat dit in de toekomst gaat veranderen en dat u als geïnteresseerde ook meedenkt over de inhoud en functie van dit blad. We nodigen ook mensen die andere vakgebieden tot hun specialisme hebben gemaakt uit mee te denken: Mediaevisten, Indologen, en andere -ogen en -isten.

Dit nummer kwam tot stand met behulp van Reisbureau en -boekwinkel Amber, Da Costastraat 77, Amsterdam (020-6851155).