Byz-Niz: Berichten uit de O.B.O.-burelen (3:2)

Byzantium en aanverwanten op het Internet

Het aantal adressen van informatiediensten en discussielijsten op het Internet groeit met de week. Hieronder hebben we eerst de discussielijsten gesorteerd, en daarna de overige adressen.

Discussielijsten

ELENCHUS: Christianity in Late Antiquity Discussion Group
mail review ELENCHUS naar listserv@acadvm1.uottawa.ca

MEDTEXTL: Medieval Texts – Philology Codicology and Technology
mail review MEDTEXTL naar listserv@vmd.cso.uiuc.edu

NUMISM-L: Ancient/Medieval Numismatics
mail review NUMISM-L naar listserv@univscvm.csd.scarolina.edu

MGSA-L: Modern Greek Studies List
mail review MGSA-L naar listserv@cmsa.berkeley.edu

EOCHR-L: Eastern Orthodox Christianity discussion
mail review EOCHR-L naar listserv@qucdn.queensu.ca

Overige adressen

http://www.bway.net/~halsall/byzantium.html

Dit is de Byzantine studies web site van Paul Halsall, waarop hij onder andere recensies van boeken over Byzantium verzamelt. Hij wil deze homepage uitbreiden met o.a. syllabi en uittreksels van cursussen, en met papers die gegeven zijn op conferenties maar die niet gepubliceerd worden.

Via deze web site kan men ook vertalingen van literatuur van de kerkvaders raadplegen in de Pachomius-library: ‘we are archiving uncopyrighted English translations of the Church Fathers, the Acts of the Christian martyrs, the proceedings of the Councils, the lives of the early saints, etc., all of which may be freely reproduced by anyone.’

Er is nu ook een Gregorius van Nyssa-homepage!

http://www.ucc.uconn.edu/~das93006/nyssa.html

Hier kan men vertalingen van Gregorius’ werken aantreffen, gemaakt door Casimir McCambley, en inleidingen en bibliografieën.

Dumbarton Oaks heeft een web site voor informatie over hun publikaties:

http://members.aol.com/DOBooks/TitleList.html

Cursussen

Activiteiten in de Karmel, Burg. Wuiteweg 162, 9203 KP Drachten. Tel.: 0512-512103. In dit voormalige Karmelitessenklooster worden regelmatig studieweekeinden georganiseerd met als thema’s spiritualiteit, kunst en cultuur.

10 en 11 februari: Keltische kunst en cultuur. Fl. 200,-

19 t/m 22 feb.: de woestijnvaders. Fl. 320,-

2 en 3 maart: Middeleeuwse pelgrimages. Fl. 200,-

29 april t/m 2 mei: Middeleeuwse kloosters. Fl. 520,-

11 en 12 mei: het Syrische christendom. Fl. 200,-

Op donderdag 30 mei wordt in Tilburg een studiedag georganiseerd door de Actie en ontmoeting oosterse kerken, getiteld: Het Syrisch christendom van India”. De inleider is Dr. Johannes Madey, specialist in het oosters christendom van India. Hij zal in het Duits spreken. De dag duurt van 10.15 tot 16.30 en kost fl. 29,50 incl. lunch. Adres: Dr Nuyensstraat 4, Tilburg. Inschrijven tot 15 mei.

Congressen

Dead or alive: the Byzantine world in the ninth century. The 30th Spring Symposium of Byzantine Studies, The University of Birmingham: 23-26 maart 1996.

XIX International Congress of Byzantine Studies, Copenhagen 18-24 augustus 1996.