Redactioneel – Editorial (3:2 – Winter 1995-’96)

Gouden Hoorn maken is een liefhebberij, die steeds serieuzer wordt opgevat. Vanaf dit nummer wilden we ons niet alleen meer op Nederland richten, maar het steeds groter wordende netwerk van belangstellenden buiten Nederland bij de samenstelling betrekken. Het ligt in onze bedoeling om een samenvatting van dit nummer van Gouden Hoorn aan te bieden aan de Byzantium-web site van Paul Halsall in de Verenigde Staten. (Zie onder Byz-Niz voor het adres.) Hij biedt de Internet-belangstellende een informatiedienst over Byzantium met vele ingangen: van informatie over de heilige berg Athos tot en met vertalingen van de teksten van de kerkvaders zijn aan te treffen op het Internet, en via de dienst die Halsall aanbiedt kan de speurder zijn weg vinden.

Verder is enig nader speurwerk verricht op het Internet, en daaruit is een groeiend aantal adressen tevoorschijn gekomen die misschien de moeite waard zijn om eens te bekijken. Zelfs Gregorius van Nyssa heeft zijn eigen homepage…

In dit nummer heeft de redactie de Groningse byzantinoloog Dr Peter Hatlie gevraagd een verslag te schrijven over wat er in dat deel van de wereld gebeurt op byzantinologisch gebied.

Op literair gebied heeft Gouden Hoorn deze keer een tweetal gedichten van byzantinoloog, reiziger en dichter Anthony Kirby uit Belfast geplaatst. Door zijn reizen in Ierland en Turkije weet Anthony in zijn gedichten een intense sfeer op te roepen die het eigenlijke reizen bijna overbodig maakt. Verder een bijdrage van politicoloog André de Raaij over Armenië, ooit aan de rand van het Byzantijnse Rijk en thans aan de rand van Europa, en een smakelijk artikel met recept van Neeltje Wiedemeijer over vissen in het Middellandse Zee-gebied.

Het volgende nummer van Gouden Hoorn verschijnt in de zomer. Wie iets wil schrijven, schrijve het voor die tijd.

Editorial

Gouden Hoorn is a hobby taken more seriously every time. From this issue onwards the editors have tried to attract more authors from outside the Netherlands. Parts of this issue can be read on the Internet and those who would like a hard copy of the issue, have only to write to us and we will send you one.

In this issue we welcome Dr Peter Hatlie, who is currently teaching at the Rijksuniversiteit Groningen. Dr Hatlie will keep Gouden Hoorn-readers informed about the activities of Byzantine Studies in Groningen.

On the literary side of Gouden Hoorn we have asked Anthony Kirby, Byzantinist, traveller and poet, to publish some of his writings.

The ‘information unit’ of Gouden Hoorn has closely monitored the Internet for useful web sites and has come up with an endless seeming stream of information you can choose for yourself. Apart from this, we also continue our ‘Byzramsj’ with books on Byzantium for next to nothing (in and around Amsterdam…), and our bibliography of novels on Byzantium.

This issue also contains a look at the position of the Armenian diaspora on the Balkan Peninsula, the possible confusion of Armenians and Vlachs, the Armenian emperors of the Empire and the improbability of tsar Samuel’s being an Armenian, beside sombre thoughts on the future of present-day independent Armenia.

Neeltje Wiedemeijer is a specialist in cookery and recipes. She discusses The life of luxury: Europe’s oldest cookery book, by Archestratus (transl., introd. and comment. by John Wilkins and Shaun Hill, Totnes: Prospect books, 1994) for us. The name ‘Golden Horn’ is derived from the fact that there is a great richness and variety of fish. Archestratus points out where the best places are for these different kinds. Neeltje also provides the reader with a recipe.

If you have anything to contribute to Gouden Hoorn: maybe a story, poem, travelreport, bookreview on Byzantium, please contact us. The next issue will be out in the summer of 1996.

Contents