Redactioneel / Editorial (4:1 – Summer 1996)

Gouden Hoorn gaat ieder nummer een stukje verder buiten de grenzen van Nederland. We zijn verheugd dat er zoveel reacties gekomen zijn op de oproep die via Internet veel bureaus van verborgen (krypto-)Byzantinologen bereikte. Ook kregen we reacties op het stukje in het Bulletin of British Byzantine studies. Gelukkig wordt de kring van Gouden Hoorn-lezers in Nederland ook groter. Het is wel leuk om ‘internationaal’ gevraagd te worden, maar we zijn nog niet in staat alle artikelen in een “internationale taal” (Latijn, Grieks, Esperanto, Engels?) te schrijven, en bovendien willen we dat helemaal niet! Wel willen we dat de Nederlandse artikelen in ieder geval in een samenvatting gelezen kunnen worden. Daarom verschijnen er nog steeds Nederlandse artikelen met een samenvatting in het Engels, en waar mogelijk andersom.

In dit nummer een spannend artikel van een nieuwe, veelbelovende Byzantinologe die onder de bezielende leiding van Dr Mullett twee jaar in één doet om haar M.A. te halen: Margaret Kenny. Verder: nieuws uit Groningen, waar men veel waarde aan straatstenen lijkt te hechten, maar waar gelukkig ook Byzantinologie te beleven is. Peter Hatlie houdt ons op de hoogte van hetgeen er gebeurt bij de vakgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie. Jonathan Harris heeft een kleurrijk verhaal over enige Byzantijnse ikonen van de Theotokos in een stad waar deze niet zo snel te verwachten zijn: Rome. Omdat het Gouden Hoorn-team zich even terugtrok op Kreta, dat mooie eiland met eeuwig klotsende zee, geeft André de Raaij een impressie van het leven van een heilige in een oud en wonderlijk klooster aldaar. Anthony Kirby, inmiddels hofdichter van Gouden Hoorn, schilderde voor ons wederom een landschap in woorden, dat we trouwens niet gaan vertalen.

Tot slot: wij willen iedereen hartelijk danken die ons steunt, aanmoedigt en vertrouwen in ons stelt.

Editorial

Gouden Hoorn is expanding its borders outside the Netherlands. We are very happy that we had so many reactions to the announcement on Internet, in the Bulletin of British Byzantine studies, and by word of mouth. Although this is very nice, we are still not able to produce all the articles in an ‘international’ language and frankly we do not want to! What we do want is that the Dutch articles can be read in a summary in English, and if possible, the other way around.

In this issue an article of a promising Byzantine student of Dr Mullett, who manages to put two years of M.A. work into one: Margaret Kenny. Furthermore: news from Groningen, from our own correspondent Peter Hatlie. In the city where they seem to find the paving-stones very important, there is luckily also some interest in Byzantinology. Jonathan Harris gives us a colourful account of some byzantine icons of the Theotokos in a city where one would not expect them: Rome. The Gouden Hoorn-team retreated to Crete, that beautiful isle with its dashing sea. André de Raaij accounts of the life of a wonderworking saint in a strange old monastery. Anthony Kirby, Gouden Hoorn’s poet laureate painted a scenery in words, not to be translated into any other language.

Last but not least: we would like to thank everyone who has supported us and who has put their trust in us.

Contents