Redactioneel / Editorial (5:1 – Summer 1997)

Dit is alweer de vijfde jaargang van Gouden Hoorn, een jubileum-jaargang, waarin we ons gelukkig prijzen het al die tijd te hebben volgehouden, te zijn gegroeid, en nog steeds groeien. De wereld van het grote Byzantijnse Rijk en wat daaraan vooraf ging, en daaruit voortkwam is zo groot en veelzijdig, dat het ons steeds weer voor nieuwe ontdekkingen en uitdagingen stelt.

Dit nummer is voor een groot deel gewijd aan het Syrische deel van Byzantium. Edip Aydın verzorgde een overzicht van de Syrische taal en literatuur. Ter illustratie van het culturele erfgoed in het huidige Syrië plaatsten we een impressie van een bezoek aan een klooster in Syrië, door André de Raaij.

Dirk Krausmüller weet in zijn artikel een complexe materie aan te roeren waar door twee theologen zich in het Byzantium van ca de zesde tot achtste eeuw mee bezig hielden: hoe wisten de Apostelen, zoals in Mattheüs 17, 3, dat de twee die bij Jezus te zien waren tijdens zijn gedaanteverandering, Mozes en Elia waren, en, is deze vraag wel relevant? De centrale vraag zou kunnen zijn: wat zien we? Wat is verbeelding en hoe wordt individualiteit tot uitdrukking gebracht?

Om te eindigen in een traditie begonnen in deze redactionelen, waarin meestal begonnen wordt met de zinsnede ‘starend over de zee…’:

‘Starend over de Middellandse zee vanaf Tartous werden wij bevangen door gevoelens van milde liefde voor dit tot nu toe onverkende gedeelte van de Byzantijnse wereld. Wij wijden er een nummer met speciale Syrische kleur aan, was het besluit – niet geheel alleen natuurlijk, en we komen op Syrië en omgeving ongetwijfeld nog terug. Wij wensen u veel leesplezier.’

Editorial

This is the fifth volume of Gouden Hoorn. We feel happy to have had the opportunity to develop this journal and to develop our knowledge of Byzantium. The Byzantine Empire is so rich in history, both before, during and afterwards, and it has had such great influence on our world, that it places us before new challenges and discoveries all the time.

This issue contains for a large part articles on Syria. Edip Aydın gives us an overview of the Syriac language and literature, through which we receive insight into the greatness of this influencial cultural area.

To illustrate the cultural heritage of Syria nowadays, we have published an impression of a visit to a monastery in Syria, by André de Raaij.

Dirk Krausmüller writes in his article about two theologians in sixth-eighth c. Byzantium, discussing the question raised through Matthew 17, 3: how did the Apostles know that the two men accompanying Jesus were Moses and Elija, and is this question relevant? This complex material leads to the central question: what do we see? What is imagination and how is individuality expressed?

We are used to begin the editorial with ‘looking out onto the sea of…’, so now we will end this way:

‘Looking out onto the Mediterranean Sea from Tartous, we were caught with feelings of mild love for this until now lesser known area of the Byzantine world. Undoubtedly we shall return to this area in future volumes of Gouden Hoorn. We wish you a pleasant reading.’

Contents