Editorial / Redactioneel (6:1 – Summer 1998)

We begin in English this time, to welcome readers of the Late Antiquity Research Group in the UK and abroad. On behalf of the O.B.O., which is a small group that works on gathering and spreading information on Byzantine and linked subjects to all those who are interested, we invite you to participate in this journal. If you have information on a conference, or on a book, journal, even a journey,or an essay, and you would like to see it published for your fellow-researchers, let us know.

Golden Horn (or should we call it Chrusókeras?) was originally meant to be a journal for Dutch audience. We have grown out of that, and have discovered that many people abroad wanted to help and participate, so we try to be a bilingual journal, even trilingual at times, but not all articles will be translated or summarized, we leave it to the authors themselves to choose their language.

In this issue, we travel to Constantinople to visit the Varangian Guard, and to Edessa. Then we plunge into discussion, hoping therewill be more thought-provoking ideas to come.

Redactioneel

We begonnen ditmaal in het Engels, om onze lezers van de Late Antiquity Research Group in het Verenigd Koninkrijk te begroeten. Wij vragen hen tevens om bij te dragen aan dit van oorsprong Nederlandse tijdschrift, dat ooit opgericht is door het O.B.O., om informatie over Byzantium te vergaren en verspreiden onder geÔnteresseerden.

Gouden Hoorn (of moeten we het Chrusókeras noemen?) richt zich meer en meer op een internationaal gezelschap, dat ons heeft ondersteund en gemotiveerd. Het is derhalve handiger als we ons ineen internationaal veel gesproken taal uitdrukken. Toch blijven we ook in het Nederlands communiceren, maar niet van alles komt een vertaling of samenvatting meer.

In dit nummer reizen we naar Constantinopel, om de Varjaagse Garde te bezoeken, en dan naar Edessa. Dan storten we ons op discussie, en hopen dat er nog veel uitdagende gedachten komen aangewaaid.

Contents