Byz-Niz Volume 6, issue 2 (winter 1998-1999)

Volume 6, issue 2 (winter 1998-1999)

Byz-Niz
Berichten uit de O.B.O.-burelen

Websites

http://members.tripod.com/~Groznijat/pb_others.html

has some new material up on the medieval Volga Bulgars or Tatars of Tatarstan as their come lately ethnogenosis designation now stands – The decline of the Khazar state. etc.


Adrienne DeAngelis schrijft:

“I run a Web site called “Resources in Art History for Graduate Students”, located at:

http://www.eden.rutgers.edu/~acd

This lists fellowships, grants, symposia, calls for papers, and other opportunities for graduate students in the general area of art history. I am always looking for new and updated listings, especially in the areas of fellowships, symposia, support for research abroad.”


There is a BBC report, with images and video, of the recent Byzantine Palace site unearthed in Istanbul. Go to:

http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/europe/newsid_151000/151554.stm

Discussion lists

“AgoraClass : A discussion list about Greek and Roman world, for a very wide public. Teachers and students, of high-school or universities, as well as anyone interested in classical antiquity, are welcome. No geographical limits, but preferably French-speaking communications. In short, this discussion list aims to be an Agora, i.e. a meeting place for people who does not consider Roman and Greek worlds as dead and out-of-date.”

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/agcl/default.htm

Conferenties, Symposia

The third conference of Shifting Frontiers in Late Antiquity, “Urban and Rural in Late Antiquity” [ca. 200 – 600], will be held at Emory University, Atlanta, 11 – 14 March 1999.

Contact Prof. Thomas S. Burns, send e-mail:

histsb@learnlink.emory.edu, Department of History, Emory University, Atlanta, GA 30322.


The XXXIII Spring Symposium of Byzantine Studies “Eastern approaches to Byzantium”, 27-29 March, The University of Warwick, Coventry CV4 7AL

Symposiarch: Dr Anthony Eastmond, Dept. of Art History

e-mail: a.d.eastmond@warwick.ac.uk


19, 20 mei 1999

De vakgroep Grieks en Latijn en het Griekenlandcentrum van de Rijksuniversiteit Gent organiseren in samenwerking met collega’s van de afdeling Oude Geschiedenis van de K.U. Leuven en Nieuwgrieks en Byzantinologie van de Rijksuniversiteit Groningen een interdisciplinair colloquium over ‘de Griekse stad’.

A colloquium is held on 19th and 20th May 1999 in Gent (B.) on ‘the Greek city’, organised by R.U. Gent, K.U. Leuven and R.U. Groningen.

Inlichtingen/information:

Dr Kristoffel Demoen, Vakgroep Grieks en Latijn, Blandijnberg 2, B-9000 Gent, Tel. +32 92644028, fax +32 92644164, e-mail: kristoffel.demoen@rug.ac.be


Second Graduate Students’ Day, University of Oxford, 8 May 1999.

Information: Anne McCabe, Christ Chruch, Oxford OX1 1DP.


Dumbarton Oaks Symposium, 30 April-2 May, Washington D.C., “Byzantine Eschatology: views on the Last Things”, contact: Byzantine@doaks.org


“Neither woman nor man”: Eunuchs in Antiquity and beyond, Cardiff, Wales, July 1999, information: Dr Shaun Tougher, School of History and Archaeology, Cardiff University, PO Box 909, Cardiff, CF1 3XU, Wales; e-mail: TougherSF@cardiff.ac.uk

http://www.cf.ac.uk/uwcc/hisar/people/sft/sft.html


“Orthodoxy and Unorthodoxies”: the 11th Conference of the Australian Association for Byzantine Studies, Macquarie University, Sydney. Papers, information: Dr Andrew Gillett, School of History, Philosophy and Politics, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia; e-mail: agillett@ocs1.ocs.mq.edu.au


13th International Conference on Patristic Studies, Oxford, 16-21 Augustus’99. Prof. R.W. Thomson, The Oriental Institute, Pusey Lane, Oxford, OX1 2LE, England.

Journals

Archaeologia Bulgarica

Archaeologia Bulgarica is a new review of archaeology. It is published thrice a year.

It presents a publishing forum for research in archaeology in the widest sense of the word. There are no restrictions for time and territory but Southeastern Europe is the accent.

Objective: interdisciplinary research of archaeology.
Contents: articles, reviews and news.
Languages: English, German and French.

5th issue (1998/2) has just been struck off.

Further info at:

http://www.techno-link.com/clients/lvagalin/index.html

Copyright 1997 by NOUS Publishers Ltd, 1330 Sofia, P.O.B. 55, fax: +359 2/963 01 41

ISSN 1310-9537

Editor: L.F. Vagalinski Ph.D. (Institute of Archaeology at Sofia), lvagalin@mail.techno-link.com

Hugoye

The January 1999 (Vol 2, No 1) issue of “Hugoye: Journal of Syriac Studies” is published now and can be accessed at:

http://www.acad.cua.edu/syrcom/Hugoye

Mirror site:

http://www.leidenuniv.nl/gg/peshitta/syrcom/Hugoye/

This is the second of two special issues on the “Influence of St. Ephrem the Syrian”, named after a conference at the School of Oriental and African Studies, University of London, during which most of the papers of this issue were read. The current issue features 8 articles on the subject in addition to four book reviews, three conference reports and five conference announcements.

For the very first time, this issue contains audio material (see paper by Ibrahim and Kiraz).

If you would like to receive further notifications when a new issue is published, please register your email at the address:

http://www.acad.cua.edu/syrcom/Hugoye/VolInd.html

For information on submitting articles, please see under ‘Submission’ on the site.

George Anton Kiraz, Ph.D., Hugoye, General Editor

Het Christelijk Oosten

Het tijdschrift Het Christelijk Oosten bestaat 50 jaar. Begonnen onder de titel “Het Christelijk oosten en hereniging” door de paters assumptionisten, ontwikkelde het blad zich tot een tijdschrift dat de oecumene met de oosterse en oriëntaalse kerken benadrukt, en streeft naar interreligieuze dialoog. In 1964 werd dan ook “en hereniging” geschrapt.

Tegenwoordig wordt Het Christelijk Oosten uitgegeven door het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies in Nijmegen (Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, tel. 024 3615603). De redactie bestaat uit A. Davids (hoofdredacteur), B. Groen en H. Teule (redactieleden), en V. van Aalst en S. Snepvangers, secretariaat.

Het Christelijk Oosten verschijnt in een dubbelnummer, dat in mei en november verschijnt. In ieder nummer wordt een kroniek gepubliceerd met nieuws van de oosterse kerken. In nummer 1-2 van 1998 worden onder andere de Oekraïne, Jeruzalem en Noord-Irak behandeld. Verder staan er artikelen in over de Chaldeeuwse gemeenschap in Istanboel, Nationalisme in de oosterse orthodoxie, Theodorus van Mopsuestia, kerk in Rusland en de Oekraïne en de icoon van de Intocht in Jerusalem.

Het Christelijk Oosten wordt uitgegeven door Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven, België, en kost fl. 75,- per jaar (of fl. 40,- voor studenten). ISSN 0009-5141.

Klooster-nieuws

Valaam-klooster in Rusland heeft dringend financiële hulp nodig

De krisis met de roebel heeft ook het sinds acht jaar herstichtte klooster Valaam getroffen. De financiële inkomsten waren door de ineenstorting van de Russische bank niet genoeg om al de voedselvooraden voor de winter in te slaan.

Er wonen ruim 200 monniken en 300 van het klooster afhankelijke bewoners van het eiland waarop het klooster 1000 jaar geleden gevestigd is. In de winter, die van november tot april duurt, kan er alleen door middel van een helicopter of vrachtwagens (waarvan er al vele verloren gingen) voedsel gebracht worden.

Metropoliet Leo van de Fins-Orthodoxe kerk heeft een fonds opgezet om voedseltransporten vanuit het nabijgelegen Finland te betalen. Het banknummer van het Valaam-fonds is:

Handelsbanken 3131305704010 PL 272 00121 Helsinki.

Deir Mar Musa, Nebek in Syrië

Vader Paolo heeft de opdracht gekregen van de Société de Jésus, op verzoek van de plaatselijke bisschop, om het klooster van Sint Mozes officieel te stichten. Dit oude klooster dat in de jaren ’80 nieuw leven is ingeblazen door samenwerking tussen Italiaanse geestelijken en plaatselijke bevolking, had nog geen ‘officiële’ status. Daar wordt nu aan gewerkt. Ook is ten oosten van het klooster een bron gegraven (350 meter diep) zodat de cisternen en reservoirs, alsmede de plantages van amandelbomen van water kunnen worden voorzien.

In het voorjaar van 1998, de dinsdag na Pasen, heeft zuster Elena Bologenesi de eeuwige gelofte afgelegd. Zij is de eerste zuster in de gemeenschap van Mar Musa om de eeuwige gelofte af te leggen, terwijl de levenswijze van dit klooster nog verre is van kerkelijke goedkeuring.

Tentoonstellingen/Exhibitions

Ethiopië

In het Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2 te Amsterdam, is tot 16 augustus 1999 de expositie Ethiopië – de erfenis van een keizerrijk te zien. De aankondiging accentueert de continuteit van keizerlijk bestuur over dit land sinds de tijd van Salomo; hierop is op historische gronden wel wat af te dingen, maar in ieder geval is het met de monarchie (voorgoed?) afgelopen in dit land sinds 1974. Speciale aandacht voor de materiële cultuur binnen de christelijke, islamitische en zoals men het zelf noemt “Afrikaanse” tradities (islam en christendom zijn dus niet Afrikaans volgens de afdeling publiciteit van het Tropenmuseum). Verslag elders in dit nummer.

Ikonenmuseum

17 juli 1998 is in Den Haag het Odigia Ikonen Museum geopend, een permanente expositie van vooral Russische ikonen, waarin de Nowgorod-stijl het meest vertegenwoordigd is. Helaas wordt in de desbetreffende verslaggeving niet vermeld hoe in het algemeen “sinds de val van de Muur” zo vaak tentoongestelde ikonen eigenlijk buiten het land van herkomst zijn geraakt. Dit museum heeft een vaste kern van 47 door particuliere verzamelaars ter beschikking gestelde ikonen, en een zaal met in bruikleen gegeven stukken. Adres: Molenstraat 6, Den Haag, open: dinsdag t/m zondag 10.00 – 16.00 uur.

In dit verband kunnen wij de Stichting tot Behoud van Ikonen in het Midden-Oosten noemen, die in ieder geval het “particuliere verzamelen” niet bevordert. Deze wil conservering en behoud bevorderen op de plaatsen waar de ikonen thuis zijn en horen: kloosters en kerken, die echter de financiële middelen ontberen. Bankrekeningnr. van de Stichting: 456718370, adres: Postbus 1004, 1398 ZJ Muiden.

Berichten

Nieuw beeld van Constantijn de Grote

In York is afgelopen zomer een nieuw standbeeld van keizer Constantijn onthuld. Het staat aan de zuidelijke ingang van York Minster, dichtbij de plaats waar hij in 306 tot keizer van het Romeinse Rijk werd uitgeroepen. Het beeld is vervaardigd door Philip Jackson, en is ongeveer anderhalve meter hoog.

Ontvangen/received

Society for Armenian Studies Newsletter, Vol. XXII, No.3 (51), Fall 1998.

Greek CatWelfare Society (UK), 9 Woodfield Crescent, London W5 1PD, England. Founded by Christine Morison in 1991 to help stray cats in Greece.

Symposium – quarterly journal by Hellenic students. Vol.1. The Hellenic House, 257A Hinckley Road, Western Park, Leicester LE3 0TH, England.

http://www.symposiumonline.net

Comment: Quite a difference with Dutch magazine Lychnari! Well, they may be excused by the fact that there are so many Hellenic students in Britain… Articles seem to be placed in the order of receiving, so actually – no order for the reader, which makes the journal a surprising read indeed!

A call to subscribe to ‘Greek-o-file’, a quarterly publication for ‘Greekophiles’, which we actually have not seen yet. Address: 4 Harvey Road, Langley, Berks SL3 8JB, England. E-mail: Greekofile@aol.com

Kopten, christelijke cultuur in Egypte, ed. Robert Linsingh Scheurleer … [et al.]. Amsterdam, 1998. (Mededelingenblad Vereniging van Vrienden Allard Pierson Museum, nrs. 73-73). De catalogus behorende bij de tentoonstelling over Kopten die in het Allard Pierson Museum gehouden is in 1998-1999.