Redactioneel – Editorial Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)

door Annabelle Parker

In dit nummer van Gouden Hoorn besteden we aandacht aan een kerkvader die zowel voor de Syrische als voor de Griekse kerk belangrijk was: Efrem de Syriër, die in beide tradities verschillend afgebeeld is, en ons heden nog steeds aanspreekt met zijn poëtische uitleg van onder andere bijbelse verhalen.

Karin White geeft in haar artikel een samenvatting van de positie van de zigeuners, Roma, in het Byzantijnse rijk. Er zijn nog niet veel studies naar de sociale positie van Roma in de geschiedenis van Byzantium; White’s artikel en onderzoek vormt hopelijk een interessante en serieuze uitnodiging tot nadenken hierover.

Tot slot feliciteren wij de Australian Association of Byzantine Studies (AABS), die 21 jaar bestaat. Ann Moffat’s artikel hierover voor de Newsletter van de AABS vindt u hier herdrukt. Tevens vormt dit artikel de voortzetting van de in jaargang 1 van Gouden Hoorn gestarte serie ‘Byzantium in…’.

Editorial
by Annabelle Parker

In this issue of Golden Horn we draw the attention towards a churchfather who has been important for both the Syriac and Greek church: Ephrem the Syrian, who was depicted differently in both traditions.

Karin White gives in her article a summary on the position of the Gypsies, or Roma, in the Byzantine empire. There has not yet been much research on the social situation of the Roma in the history of Byzantium; White’s article and research will hopefully be an interesting and serious invitation to deeper reflection on this topic.

Finally, we congratulate the Australian Association of Byzantine Studies (AABS), which celebrates its 21st birthday. We have reprinted Ann Moffat’s article about this from the AABS Newsletter. This forms the follow-up of the series that started in volume 1 of Golden Horn, entitled ‘Byzantium in…’.


Published in print in Golden Horn Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)