Editorial – Redactioneel Volume 8, issue 2 (spring 2001)

Editorial

A new spring, a new website. And a new issue.

In this issue of Golden Horn, Alexander Mirkovic asks if there ever was something called Byzantinism, and he looks closer into Byzantine attitudes towards self-identity in order to make his point.

André de Raaij explores the story behind the legend of Joasaph and Barlaam.

Finally Isa Tozman reports on newly found Syriac manuscripts in the Egyptian desert in the monastery of Deir al-Surian.

Redactioneel

Een nieuwe lente, een nieuwe website. En een nieuw nummer.

In dit nummer van Gouden Hoorn onderzoekt Alexander Mirkovic of er ooit zoiets als Byzantinisme bestaan heeft, en hij bestudeert hiervoor Byzantijnse attitudes tegenover eigen identiteit.

André de Raaij verkent het verhaal achter de legende van Joasaf en Barlaam.

Tenslotte rapporteert Isa Tozman over recentelijk ontdekte Syrische manuscripten in de Egyptische woestijn, in het klooster van Deir al-Surian.


Published in print in Golden Horn Volume 8, issue 2 (spring 2001)