Redactioneel – Editorial Gouden Hoorn Vol. 8, issue 1 (2000)

Gouden Hoorn 8,1: Redactioneel/Editorial

Redactioneel

Dit jaar vieren we de 1500ste verjaardag van Theodora, de vrouw van Justinianus. Het is niet zeker wanneer zij geboren is, rond 500, maar in de Koptische en Syrisch-Orthodoxe kerk is dit jaar een speciale viering uitgeroepen voor dit jubileum. In deze kerken wordt zij vereerd vanwege haar hulp aan Koptische en Syrische kerkvaders ten tijde van de christologische twisten. Ter ere van deze (controversiële) vrouw zetten wij haar portret op de voorkant van deze Gouden Hoorn. Dit nummer van Gouden Hoorn bevat verder een bijdrage van Peter Beatson over een Byzantijns museumstuk dat in Keulen te bezichtigen is. Ook aandacht voor de Syrische kerkvader Jacob van Sarug. In het volgende nummer hopen we aandacht te besteden aan het verhaal van Barlaam en Joasaph, en aan de Kopten. Ook bericht over de Armeense kerk, die dit jaar 1700 bestaat.

Editorial

This year we celebrate the 1500th birthday of Theodora, the wife of Justinian. She was supposedly born around 500, and in the Coptic and Syriac churches this year has been declared as a feastyear for her. In these churches, Theodora is venerated for her help to Coptic and Syrian churchfathers in the christological dispute. Because of this (controversial) woman we have put her portrait on the cover of this issue. Peter Beatson discusses in this issue of Golden Horn a Byzantine piece of art from the museum Cologne. Also, a note on the Syriac churchfather Jacob of Sarug. In next issue we hope to focus on the story of Barlaam and Joasaph, and on the Copts. Also, the Armenian church celebrates its 1700th birthday this year.