Redactioneel / Editorial (4:1 – Summer 1996)

Gouden Hoorn gaat ieder nummer een stukje verder buiten de grenzen van Nederland. We zijn verheugd dat er zoveel reacties gekomen zijn op de oproep die via Internet veel bureaus van verborgen (krypto-)Byzantinologen bereikte. Ook kregen we reacties op het stukje in het Bulletin of British Byzantine studies. Gelukkig wordt de kring van Gouden Hoorn-lezers in Nederland ook groter. Het is wel leuk om ‘internationaal’ gevraagd te worden, maar we zijn nog niet in staat alle artikelen in een “internationale taal” (Latijn, Grieks, Esperanto, Engels?) te schrijven, en bovendien willen we dat helemaal niet! Wel willen we dat de Nederlandse artikelen in ieder geval in een samenvatting gelezen kunnen worden. Daarom verschijnen er nog steeds Nederlandse artikelen met een samenvatting in het Engels, en waar mogelijk andersom.

In dit nummer een spannend artikel van een nieuwe, veelbelovende Byzantinologe die onder de bezielende leiding van Dr Mullett twee jaar in één doet om haar M.A. te halen: Margaret Kenny. Verder: nieuws uit Groningen, waar men veel waarde aan straatstenen lijkt te hechten, maar waar gelukkig ook Byzantinologie te beleven is. Peter Hatlie houdt ons op de hoogte van hetgeen er gebeurt bij de vakgroep Nieuwgrieks en Byzantinologie. Jonathan Harris heeft een kleurrijk verhaal over enige Byzantijnse ikonen van de Theotokos in een stad waar deze niet zo snel te verwachten zijn: Rome. Omdat het Gouden Hoorn-team zich even terugtrok op Kreta, dat mooie eiland met eeuwig klotsende zee, geeft André de Raaij een impressie van het leven van een heilige in een oud en wonderlijk klooster aldaar. Anthony Kirby, inmiddels hofdichter van Gouden Hoorn, schilderde voor ons wederom een landschap in woorden, dat we trouwens niet gaan vertalen.

Tot slot: wij willen iedereen hartelijk danken die ons steunt, aanmoedigt en vertrouwen in ons stelt.

Editorial

Gouden Hoorn is expanding its borders outside the Netherlands. We are very happy that we had so many reactions to the announcement on Internet, in the Bulletin of British Byzantine studies, and by word of mouth. Although this is very nice, we are still not able to produce all the articles in an ‘international’ language and frankly we do not want to! What we do want is that the Dutch articles can be read in a summary in English, and if possible, the other way around.

In this issue an article of a promising Byzantine student of Dr Mullett, who manages to put two years of M.A. work into one: Margaret Kenny. Furthermore: news from Groningen, from our own correspondent Peter Hatlie. In the city where they seem to find the paving-stones very important, there is luckily also some interest in Byzantinology. Jonathan Harris gives us a colourful account of some byzantine icons of the Theotokos in a city where one would not expect them: Rome. The Gouden Hoorn-team retreated to Crete, that beautiful isle with its dashing sea. André de Raaij accounts of the life of a wonderworking saint in a strange old monastery. Anthony Kirby, Gouden Hoorn’s poet laureate painted a scenery in words, not to be translated into any other language.

Last but not least: we would like to thank everyone who has supported us and who has put their trust in us.

Contents

Redactioneel – Editorial (3:2 – Winter 1995-’96)

Gouden Hoorn maken is een liefhebberij, die steeds serieuzer wordt opgevat. Vanaf dit nummer wilden we ons niet alleen meer op Nederland richten, maar het steeds groter wordende netwerk van belangstellenden buiten Nederland bij de samenstelling betrekken. Het ligt in onze bedoeling om een samenvatting van dit nummer van Gouden Hoorn aan te bieden aan de Byzantium-web site van Paul Halsall in de Verenigde Staten. (Zie onder Byz-Niz voor het adres.) Hij biedt de Internet-belangstellende een informatiedienst over Byzantium met vele ingangen: van informatie over de heilige berg Athos tot en met vertalingen van de teksten van de kerkvaders zijn aan te treffen op het Internet, en via de dienst die Halsall aanbiedt kan de speurder zijn weg vinden.

Verder is enig nader speurwerk verricht op het Internet, en daaruit is een groeiend aantal adressen tevoorschijn gekomen die misschien de moeite waard zijn om eens te bekijken. Zelfs Gregorius van Nyssa heeft zijn eigen homepage…

In dit nummer heeft de redactie de Groningse byzantinoloog Dr Peter Hatlie gevraagd een verslag te schrijven over wat er in dat deel van de wereld gebeurt op byzantinologisch gebied.

Op literair gebied heeft Gouden Hoorn deze keer een tweetal gedichten van byzantinoloog, reiziger en dichter Anthony Kirby uit Belfast geplaatst. Door zijn reizen in Ierland en Turkije weet Anthony in zijn gedichten een intense sfeer op te roepen die het eigenlijke reizen bijna overbodig maakt. Verder een bijdrage van politicoloog André de Raaij over Armenië, ooit aan de rand van het Byzantijnse Rijk en thans aan de rand van Europa, en een smakelijk artikel met recept van Neeltje Wiedemeijer over vissen in het Middellandse Zee-gebied.

Het volgende nummer van Gouden Hoorn verschijnt in de zomer. Wie iets wil schrijven, schrijve het voor die tijd.

Editorial

Gouden Hoorn is a hobby taken more seriously every time. From this issue onwards the editors have tried to attract more authors from outside the Netherlands. Parts of this issue can be read on the Internet and those who would like a hard copy of the issue, have only to write to us and we will send you one.

In this issue we welcome Dr Peter Hatlie, who is currently teaching at the Rijksuniversiteit Groningen. Dr Hatlie will keep Gouden Hoorn-readers informed about the activities of Byzantine Studies in Groningen.

On the literary side of Gouden Hoorn we have asked Anthony Kirby, Byzantinist, traveller and poet, to publish some of his writings.

The ‘information unit’ of Gouden Hoorn has closely monitored the Internet for useful web sites and has come up with an endless seeming stream of information you can choose for yourself. Apart from this, we also continue our ‘Byzramsj’ with books on Byzantium for next to nothing (in and around Amsterdam…), and our bibliography of novels on Byzantium.

This issue also contains a look at the position of the Armenian diaspora on the Balkan Peninsula, the possible confusion of Armenians and Vlachs, the Armenian emperors of the Empire and the improbability of tsar Samuel’s being an Armenian, beside sombre thoughts on the future of present-day independent Armenia.

Neeltje Wiedemeijer is a specialist in cookery and recipes. She discusses The life of luxury: Europe’s oldest cookery book, by Archestratus (transl., introd. and comment. by John Wilkins and Shaun Hill, Totnes: Prospect books, 1994) for us. The name ‘Golden Horn’ is derived from the fact that there is a great richness and variety of fish. Archestratus points out where the best places are for these different kinds. Neeltje also provides the reader with a recipe.

If you have anything to contribute to Gouden Hoorn: maybe a story, poem, travelreport, bookreview on Byzantium, please contact us. The next issue will be out in the summer of 1996.

Contents

Redactioneel / Editorial (3:1 – Summer 1995)

Dit is het eerste nummer van Gouden Hoorn met een nieuwe layout. De redactie is zeer verheugd dat Jan Pieter Kunst deze taak op zich genomen heeft, en het is te hopen dat u, lezer, ook tevreden bent over het nieuwe uiterlijk van dit blad.

In dit nummer hebben we als gastschrijver Dr. Eric Hoekstra, een taalkundige met een passie voor Yeats. Omdat Byzantium een passie van Yeats was, leek het ons aardig om Eric te vragen iets over Yeats’ gedichten te schrijven, hetgeen hij tot ons grote geluk gedaan heeft.

Sir Steven Runciman krijgt in dit nummer zowel goede als kritische geluiden te horen in resp. het verslag van het 29ste Byzantijnse Symposium in Londen en het essay over de mythen in de Bosnische geschiedenis.

We streven ernaar met dit blad steeds meer mensen te bereiken die in Byzantium geïnteresseerd zijn. Als u nog geïnteresseerden kent, geef hen dan een abonnement als cadeau, of leen uw eigen Gouden Hoorn uit. Een zonnige zomer gewenst!

Editorial

This is the first issue of Gouden Hoorn with a new lay-out, thanks to Jan Pieter Kunst, who offered to make this magazine look more professional. Our guest-author, the linguist Dr Eric Hoekstra discusses Yeats’ poems ‘Byzantium’ and ‘Sailing to Byzantium’. On the basis of Donia & Fine: Bosnia and Hercegovina: a tradition betrayed (1994), André de Raaij has written an essay on the myths surrounding the Bosnian history.

In this issue there is also a summary of the 29th Spring Symposium of Byzantine Studies, King’s College London.

Contents

Redactioneel / Editorial (2:2 – Winter 1994-’95)

Starend over de Adriatische Zee rustte de redactie uit van Gouden Hoorn II-1 en deed ideeën op voor dit nummer. We bevonden ons op de stranden van Ravenna, bekend van het Exarchaat. In dit rustige stadje zijn zoveel kerken met prachtige mozaïeken te bewonderen, dat je dagenlang zoet bent.

Enfin, zo deden we genoeg inspiratie op om wederom een Gouden Hoorn te vullen. Dit maal extra dik! Met onder andere: een lezing over de heilige Synkletike, zoals uitgesproken op een bijeenkomst van de Kerngroep Vroege Middeleeuwen, een nieuwe rubriek, ‘Byz-Niz’, en een essay over de San Marco in Venetië.

Onze gastschrijver is deze keer Robert van Altena. Hij studeert geschiedenis aan de UvA, en besprak voor Gouden Hoorn het interessante boek van de historicus MacMullen: Christianizing the Roman Empire.

Wij hopen dat u ditmaal weer geniet van uw Gouden Hoorn, tot over een half jaar.
Editorial

This issue contains articles on Ravenna and Venice, because the editors visited these fine cities in Sept.’94. The article on Ravenna discusses some beautiful and very old Byzantine churches in and around this area, and the San Marco in Venice is described as an example of the decay of the city that once brought Constantinople to the downfall of 1204. Before these articles, there is a paper on Syncletica of Alexandria, a female saint who lived an ascetical life and taught other females in her Vita how to live as ‘Brides of Christ’. Her theories are similar to the theorie of the eight logismoi, as written down by Evagrius of Pontus.

Our guestwriter, Robert van Altena, discusses Ramsey MacMullen’s book Christianizing the Roman Empire and finds differences between MacMullen’s point of view and Robin Lane Fox’s regarding the conversion to christianity of people in the Roman Empire: the latter proves that evangelisation might have played a larger role in the conversion than suggested by MacMullen.

Furthermore in this issue a new heading: Byzniz, with information about symposia and expositions.

We hope you will enjoy this issue of Gouden Hoorn, watch out for the next one in half a year’s time!

Contents

Redactioneel / Editorial (2:1 – Summer 1994)

Daar zijn we weer, terug van een verfrissende vaartocht over Galway Bay, naar het westelijkste bewoonde punt van de Oude Wereld. Ja maar, Ierland, wat is daar nu Byzantijns aan, zult u denken. Welnu, net zoveel als Nederland. Of meer? In Noord-Ierland is een bloeiende studierichting Byzantinologie met veel studenten en een enthousiaste éénkoppige leiding. Men geeft er zelfs sweatshirts uit met ‘Belfast Byzantine Colloquia’ erop. Voor mij als oud-Byzantinologie-studente die zichzelf heeft moeten motiveren om door te gaan is het een ware troost en een feest der herkenning om anderen zo enthousiast aan de studie Byzantinologie te zien. Neen, ze vinden er niet allemaal een baan mee in eigen vak, maar ik vind het indrukwekkend om een doctor in de Byzantinologie de zakenwereld te zien instappen, of bemoedigend om te horen dat een andere pas gepromoveerde een vaste baan krijgt na lange omzwervingen door Amerika.

Alhoewel Ierland dus een rode draad is in dit nummer, beginnen we met deel 2 van Byzantinologie in Nederland, waar en hoe. Cyprus en Macedonië staan centraal in het laatste artikel ‘Het betrekkelijk gelijk van Griekenland’. Verder de nodige bibliografieën (de redactie wordt steeds geleerder…) en verslagjes en een heuse aanzet tot de GH ‘Byzsoap’.

Moge deze Gouden Hoorn ook enig enthousiasme losmaken hier in Nederland voor een oud, niet stoffig maar schitterend Rijk. Leest Gouden Hoorn en zegt het voort!

Editorial

This issue of Gouden Hoorn contains articles on Byzantine studies in Groningen, the Evergetis-project in Belfast, a report on the 28th Byzantine Spring Symposium held in Birmingham, a political essay to try to understand the historical and hysterical background of the Greek point of view on Macedonia, and in the Literary series Gouden Hoorn literair we be begin our Byz-soap-series which will hopefully be continued in the next issue which is due in december ’94. Besides this all, we continue the bibliographical series of Byzantine historical novels, and we have added to this a bibliography of children’s literature on Byzantium. In Byzramsj, as usual, you will find cheap books about Byzantium on sale in Amsterdam bookshops, spotted by the Gouden Hoorn -literary team.

We hope you will enjoy this issue of Gouden Hoorn and that you will continue to read it. Please let us know if you like this issue and what you would like to read in it next time!

Contents

Redactioneel 1:2 (1993-’94)

Starend over de Atlantische Oceaan, besloot de redactie van Gouden Hoorn dat de tijd rijp was voor een vers nummer van dit non-glossy blad voor de echte Byzantium-liefhebber. Het eerste nummer van Gouden Hoorn maakte enige enthousiaste reacties los, maar doorbrak nog niet de ijzige stilte die heerst in Nederland op het gebied van de Byzantium-studie. Waarom er in dit land geen echte ‘traditie’ van Byzantijnse kennisoverdracht is, valt misschien te begrijpen uit het artikel over de Byzantinologie zoals die gegeven wordt of werd aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een persoonlijk relaas van een van onze redactieleden en illustreert de onwil om interesse op te wekken voor Byzantinologie.

Verder in dit nummer (hopelijk) interesse-opwekkende tips voor een leeslijstje in het donkere seizoen, een bespreking van een reisgids om de reiskriebels los te maken, een verslag van de asceticism-conference afgelopen april in New York City, en een beschouwing over de Hippodroom. We hebben ‘de beste dichter van Amsterdam’ gevraagd om zijn talenten op Istanboel toe te passen….

Leest allen Gouden Hoorn en zegt het voort!

Editorial/Summary

This is the second issue of volume I of this new journal about Byzantium. Gouden Hoorn (= ‘Golden Horn’) is published by the ‘O.B.O.’ which stands for ‘Independent Byzantinists Council’, a select group of people who are not attached to a university, but who share an interest in the Byzantine world of the past and the present. The aim of ‘O.B.O.’ is to create enthusiasm for ‘Byzantium’ outside the universities, which, according to ‘O.B.O.’, do not achieve enough to present a unitary platform of Dutch Byzantine Studies.

Contents of this issue:

Redactioneel (1:1 – Summer 1993)

Toen de redactie afgelopen oktober in Istanboel was, werd, al varende op de Gouden Hoorn, een sluimerend idee tot leven gewekt: een tijdschrift op te richten met artikelen die handelen over Byzantium, Constantinopel en Istanboel. Over het Byzantijnse Rijk, maar ook over de Ottomaanse tijd, relaties tussen de verschillende volken in en buiten het gebied dat de voortzetting was van het Romeinse Rijk: het oostelijk Middellandse-zeegebied.

Het idee voor een dergelijk tijdschrift was oorspronkelijk ontstaan, toen de redactie, bestaande uit een Byzantinoloog en een Politicoloog, erachter kwam dat er voor Byzantium bij veel mensen wel interesse was, maar dat er geen leesbaar blad met uiteenlopende artikelen over bestaat. Er zijn in Nederland mensen die zich vanuit verschillende disciplines bezighouden met Byzantium: vanuit theologie, (kunst)geschiedenis, Klassieke Talen, Slavistiek, Nieuwgrieks of vanuit de Byzantinologie zelf, een vak dat al deze specialismen in zich heeft. Het leek ons leuk en interessant om door middel van een tijdschrift op bescheiden wijze een eenheid te gaan vormen met al die individuen die dezelfde interesses delen. Men zou anders de indruk krijgen van Byzantinologen dat ze wat wereldvreemd waren…

In dit eerste nummer van Gouden Hoorn vindt u artikelen die door de redactie zelf zijn geschreven of samengesteld. Wij hopen dat dit in de toekomst gaat veranderen en dat u als geïnteresseerde ook meedenkt over de inhoud en functie van dit blad. We nodigen ook mensen die andere vakgebieden tot hun specialisme hebben gemaakt uit mee te denken: Mediaevisten, Indologen, en andere -ogen en -isten.

Dit nummer kwam tot stand met behulp van Reisbureau en -boekwinkel Amber, Da Costastraat 77, Amsterdam (020-6851155).