Medewerkers/Contributors (3:2)

Peter Hatlie is sinds 1994 universitair hoofddocent Byzantinologie bij de vakgroep Nieuwgrieks aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Anthony Kirby studeerde Byzantinologie aan de Queen’s University, Belfast. Hij specialiseerde zich in de archaeologie van het Byzantijnse rijk en is werkzaam als research assistant bij de vakgroep Greek, Roman and Semitic Studies van de Queen’s University Belfast.

Annabelle Parker studeerde Byzantinologie aan de Universiteit van Amsterdam en Oosterse Mediaevistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van een proefschrift bereidt ze een kritische editie voor van de Vita Syncleticae. Ze maakt deel uit van de redactie van Gouden Hoorn.

André de Raaij studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie geschiedenis van het Midden Oosten. Hij publiceert in diverse bladen en maakt deel uit van de redactie van Gouden Hoorn.

Neeltje Wiedemeijer studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Naast bibliotheek- en vertaalwerk specialiseert ze zich in het verzamelen, conserveren en toegankelijk maken van traditionele kookreceptuur.