Medewerkers – Contributors

Alexander Mirkovic is a graduate assistant at the Department of History of the University of South Florida. He is working on a Ph.D. in Religious Studies (Vanderbilt University) of which the title of the thesis will be: Prelude to Constantine: King Abgar of Edessa.

André de Raaij is a social historian (University of Amsterdam) whose interests involve currents in religious anarchism in The Netherlands and elsewhere. He is one of the founders of Golden Horn.


Golden Horn Volume 8, issue 2 (spring 2001)

Advertisements

Contents Golden Horn Vol. 8, issue 1 (2000)

Gouden Hoorn 8,1: Contents

Contents

Redactioneel – Editorial Gouden Hoorn Vol. 8, issue 1 (2000)

Gouden Hoorn 8,1: Redactioneel/Editorial

Redactioneel

Dit jaar vieren we de 1500ste verjaardag van Theodora, de vrouw van Justinianus. Het is niet zeker wanneer zij geboren is, rond 500, maar in de Koptische en Syrisch-Orthodoxe kerk is dit jaar een speciale viering uitgeroepen voor dit jubileum. In deze kerken wordt zij vereerd vanwege haar hulp aan Koptische en Syrische kerkvaders ten tijde van de christologische twisten. Ter ere van deze (controversiële) vrouw zetten wij haar portret op de voorkant van deze Gouden Hoorn. Dit nummer van Gouden Hoorn bevat verder een bijdrage van Peter Beatson over een Byzantijns museumstuk dat in Keulen te bezichtigen is. Ook aandacht voor de Syrische kerkvader Jacob van Sarug. In het volgende nummer hopen we aandacht te besteden aan het verhaal van Barlaam en Joasaph, en aan de Kopten. Ook bericht over de Armeense kerk, die dit jaar 1700 bestaat.

Editorial

This year we celebrate the 1500th birthday of Theodora, the wife of Justinian. She was supposedly born around 500, and in the Coptic and Syriac churches this year has been declared as a feastyear for her. In these churches, Theodora is venerated for her help to Coptic and Syrian churchfathers in the christological dispute. Because of this (controversial) woman we have put her portrait on the cover of this issue. Peter Beatson discusses in this issue of Golden Horn a Byzantine piece of art from the museum Cologne. Also, a note on the Syriac churchfather Jacob of Sarug. In next issue we hope to focus on the story of Barlaam and Joasaph, and on the Copts. Also, the Armenian church celebrates its 1700th birthday this year.

Byzniz Vol. 8, issue 1 (Summer-fall 2000)

Gouden Hoorn 8,1: Byz-Niz

Conferenties/Conferences

2000

8-10 December. “Ancient Studies & New Technology: The World Wide Web and Scholarly Research, Communication, and Publication in Ancient, Byzantine, and Medieval Studies”. Salve Regina University, Newport, Rhode Island, USA. Conveners: Michael DiMaio, Ralph Mathisen, Thomas Martin.

2001

8-11 March. Fourth Conference on Shifting Frontiers in Late Antiquity. “Travel, Communication and Geography in Late Antiquity”. To be held at the Downtown Centre of San Francisco State University, San Francisco, USA. Enquiries re program to Prof. Linda Ellis: ellisl@sfsu.edu; all other enquiries to Prof. Frank Kidner: fkidner@sfsu.edu.

28 March-2 April. Byzantine Spring Symposium. Society for the Promotion of Byzantine Studies, Exeter College, Oxford. Theme: “Rhetoric”. Convenor: Elizabeth Jeffreys. Call for papers to be announced shortly.

30 March-1 April. “Conference on Byzantine Monasticisms”. Faculty of Theology, University of St Michael’s College, Toronto, Canada. An interdisciplinary conference on the varieties of ascetical life in the Byzantine empire (6th-13th century), with emphasis on the current state of scholarly research and areas in needs of further study. For registration and other details see the faculty web site: http://www.utoronto.ca/stmikes/theology

20-22 April. “Byzantium and the West”. Twelfth Conference of the Australian Association for Byzantine Studies, University of Western Australia. Conf. Organiser: John Melville-Jones. Deadline for submission of Abstracts: 29 January 20001. For registration details check the web site (late November): http://www.mcauley.acu.edu.au/AABS/.

4-7 May. Dumbarton Oaks Symposium: “Late Byzantine Thessalonike”. Check out the web site for details: http://www.doaks.org

Tentoonstellingen/Exhibitions

The Mother of God: Representations of the Virgin in Byzantine Art, Benaki Musum, Athens, 15th october 2000 – 15th january 2001. This will be the high point in the celebrations of the anniversary of the Birth of Christ. Exhibited works of art in all media, dating from the 6th to the 15th centuries are included.

Tijdschriften/Journals

New Byzantine Web Journal

Settegiorni, appearing quarterly, containing articles about art, culture, religion, litterature and other subjects concerning the ‘Second Rome’.
Antonio Matasso, director of Settegiorni.

http://www.settegiorni.8m.com

Neue Zeitschrift Göttingen

Ein Bericht von: Alexander Sideras und Brita Bayer (Herausgeber) Holger Gutschmidt und Carsten Peust (Verleger):

Wir freuen uns, Ihnen hiermit die neue Zeitschrift Göttinger Beiträge zur Byzantinischen und Neugriechischen Philologie (GBBNP) ankündigen zu dürfen. Eine wissenschaftliche Zeitschrift, die auf die Philologie der byzantinischen und neugriechischen Zeit spezialisiert ist, fehlte bislang. Diese Lücke sollen die Göttinger Beiträge zur Byzantinischen und Neugriechischen Philologie füllen, die im

Peust & Gutschmidt Verlag, Göttingen, erscheinen werden. Dabei sollen beide Teilbereiche, die byzantinische und neugriechische Sprachwissenschaft sowie die byzantinische und neugriechische Literaturwissenschaft, gleichermassen berücksichtigt werden.

More information about lay out of articles for can be received at:

Seminar fuer Klassische Philologie
Georg-August-Universitaet Göttingen
Humboldtallee 19, 37073 Göttingen, Germany
Phone: +49 551 394745
Email: bbayer1@gwdg.de
URL: http://www.uni-goettingen.de/byzantinistik-neograezistik

New online tool Italian Medieval period

We introduce a new site that will become a new research tool for the study of the medieval period in Italy: Rassegna storica on line. This web site is part of a larger project that the editor of Medioevo Italiano has been developing for some time now.

Medioevo Italiano and its daughter project are electronic ‘magic boxes’, where scholars may send their articles, reviews or opinions about Italian history in the Middle Ages and beyond. Accepted contributions will be published ‘on line’ or in electronic format as CD-ROMS.

Rassegna storica on line is a biannual journal. Articles and contributions that are submitted to the editor in the first part of the year will be published in the spring issue, while the others will appear in autumn. At present we will publish contributions individually, but at the end of the semester we will publish a revised and corrected volume.

http://www.medioevoitaliano.org

Angelo Gambella
Dir.Ed. Rassegna storica online
rso@medioevoitaliano.org
fax: +39.06.23319240

Hugoye

The July 2000 issue of Hugoye: Journal of Syriac Studies is available at http://syrcom.cua.edu/Hugoye. The issue contains 4 papers delivered at the special conference on Michael the Syrian, held at Maarat Saydnaya, the headquarters of the Syriac Orthodox Church in Damascus.

Provinciae Byzantinae anno 2000

Op 24 april 2000 werd de 85ste gedenkdag gevierd van de Armeense Genocide van 1915. Twee miljoen Armeense burgers werden toen door de Ottomaanse overheid systematisch vermoord. Tot op heden wordt deze volkerenmoord door de Turkse regering ontkend. Dit jaar bezocht de Israelische minister van onderwijs, Yossi Sarid, de gedenkdag in Jerusalem, waarbij hij zijn aanwezigheid onderstreepte door te verklaren dat hij ernaar streefde om de Armeense Genocide in de geschiedenislessen op scholen in Israel op te nemen, hetgeen voorheen gedwarsboomd werd door het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat repercussies vreest van de Turkse regering.

(Via suryoyo online, http://f16.parsimony.net/forum26093/messages/1705.htm)

Op 19 oktober heeft de senaat van de Verenigde Staten een resolutie verworpen om de genocide op Armeniërs te veroordelen op strategische gronden:

House Speaker Dennis Hastert (R-Ill.) issued a statement this evening pulling the Armenian Genocide resolution (HR 596) from the agenda of the House of Representatives for the remainder of the 106th Congress, thus killing the resolution.

In his statement, the Speaker cited “national security concerns” brought forth by President Clinton relating to the ongoing Middle East Peace process.

“I have asked the Majoirty Leader to take H.Res. 596 off the schedule for the remainder of the 106th Congress,” said Hasterst in the statement.

Both Speaker Hastert and President Clinton failed to use the word Genocide when characterizing the 1915 systematic and planned murder of 1.5 million Armenians by Ottoman Turks.

For updates on this and other breaking news, please visit our website at http://www.asbarez.com.

(From: Asbarez daily, 19-10-2000)

De Volkskrant en Metro berichtten op 9-11-2000 dat de Franse Senaat en Assemblée de genocide erkend hebben. De Assemblée moet nogmaals stemmen.

Ontvangen

Salsus Books Catalogue 37: Liturgy, Biblical Studies, Theology, Patristics, Church History. See also: http://www.books93.freeserve.co.uk/

Newsletter, Society for Armenian Studies, vol. 24, no. 2 (56), Spring 2000.

Overleden – Deceased

Marie-Hélène Congourdeau reported this to a Byzantium discussionlist, via bit.listserv.hellas:

Highly acclaimed Byzantinist Nikos Economides, president of the Hellenic Institute of Culture, died in hospital on Wednesday at the age of 66 due to an inflammation of the lungs. Economides was a professor at Athens University and until recently director of the Byzantine Studies Institute at the National Institute for Research (EIE).

Born in 1934, Economides studied history and archaeology at Athens University and did post-graduate studies in Paris, where he received his doctorate in 1961. After working as a researcher at the Byzantine Studies Centre in Athens until 1969, he accepted a post teaching Byzantine history at Montreal University in Canada, where he stayed until 1989. During that time, as well as having a distinguished academic career, he was also highly active in opposing the 1967-1974 junta in Greece.

In 1987 he was elected professor of Byzantine history at Athens University’s department of history and archaeology. In 1995 he was appointed director of the EIE’s Byzantine Studies Centre for five years, while in May 1997 he was elected vice-president and acting president of the EIE’s board of directors.

A highly regarded researcher and teacher, Economides’ work on Byzantium had been published in the most respected periodicals in his field and he had received many international distinctions. He had acted as visiting teacher at many universities and research institutes, including Washington’s famous Dumbarton-Oaks Center for Byzantine Studies, where he was a consultant on Byzantine seals.

Medewerkers/Contributors Volume 8, issue 1 (summer-fall 2000)

Gouden Hoorn 8,1: Medewerkers/Contributors

Medewerkers/Contributors

Peter Beatson, Ph.D. (Microbiology) is a ‘living history’ enthusiast from Sydney, Australia. He has written several reviews on archaeological and historical matters for his fellow hobbyists, and he reconstructs historical artefacts for a living. His main interest in Byzantine Studies is the everyday life of Byzantines around the turn of the 10-11th centuries.

Annabelle Parker is a Byzantinist, who works on a thesis involving a critical edition of the Vita Syncleticae. Currently she is translating the Wisdom of St Isaac into Dutch.

Contents

Volume 7, issue 2 (winter 1999-2000)

Redactioneel – Editorial Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)

door Annabelle Parker

In dit nummer van Gouden Hoorn besteden we aandacht aan een kerkvader die zowel voor de Syrische als voor de Griekse kerk belangrijk was: Efrem de Syriër, die in beide tradities verschillend afgebeeld is, en ons heden nog steeds aanspreekt met zijn poëtische uitleg van onder andere bijbelse verhalen.

Karin White geeft in haar artikel een samenvatting van de positie van de zigeuners, Roma, in het Byzantijnse rijk. Er zijn nog niet veel studies naar de sociale positie van Roma in de geschiedenis van Byzantium; White’s artikel en onderzoek vormt hopelijk een interessante en serieuze uitnodiging tot nadenken hierover.

Tot slot feliciteren wij de Australian Association of Byzantine Studies (AABS), die 21 jaar bestaat. Ann Moffat’s artikel hierover voor de Newsletter van de AABS vindt u hier herdrukt. Tevens vormt dit artikel de voortzetting van de in jaargang 1 van Gouden Hoorn gestarte serie ‘Byzantium in…’.

Editorial
by Annabelle Parker

In this issue of Golden Horn we draw the attention towards a churchfather who has been important for both the Syriac and Greek church: Ephrem the Syrian, who was depicted differently in both traditions.

Karin White gives in her article a summary on the position of the Gypsies, or Roma, in the Byzantine empire. There has not yet been much research on the social situation of the Roma in the history of Byzantium; White’s article and research will hopefully be an interesting and serious invitation to deeper reflection on this topic.

Finally, we congratulate the Australian Association of Byzantine Studies (AABS), which celebrates its 21st birthday. We have reprinted Ann Moffat’s article about this from the AABS Newsletter. This forms the follow-up of the series that started in volume 1 of Golden Horn, entitled ‘Byzantium in…’.


Published in print in Golden Horn Volume 7 issue 2 (winter 1999-2000)