Contents Gouden Hoorn Volume 7, issue 1 (summer 1999)

Volume 7, issue 1 (summer 1999)

Contents

Redactioneel – Editorial Volume 7, issue 1 (summer 1999)

Volume 7, issue 1 (summer 1999)

door Annabelle Parker

Dit nummer van Gouden Hoorn verschijnt na een warme zomer met een enerverend bezoek aan de International Patristics Conference in Oxford. Maar de aardbeving in Turkije, gevolgd door één in Griekenland, ligt ons ook nog vers in het geheugen. Ondanks toenaderingspogingen van beide landen, is daar nog steeds veel religieuze tolerantie. We spreken de hoop uit dat de bewoners van die streken minder rampen, meer vrede zullen ontvangen.

Aan de orde komt in dit nummer een beschrijving door Gabriel Rabo van de inrichting van Syrisch-Orthodoxe kerken, door de eeuwen heen volgens traditie en symbolen onveranderd.

Verder Dirk Krausmüller met de datering van Johannes van Karpathus, een vrij onbekende monnik die hopelijk wat meer voor ons gaat leven als we weten in welke tijd hij leefde.

Schrijver dezes laat in haar artikel over Domnika de lezers kennis maken met een obscure heilige die een zeer actief leven heeft geleid in het Constantinopel van de 4de en 5de eeuw.

Tenslotte schreef Edip Aydın een verslag van de jaarlijkse bijeenkomst van Orthodoxe jeugd, de ‘Syndesmos’, in het Valamo klooster in Finland.

by Annabelle Parker

After a long hot summer with a visit to the enervating International Patristics Conference in Oxford, the earthquakes in Turkey and Greece are still fresh in our memory. We hope that disasters pass over that region, and peace will prevail where there is still a lot of religious intolerance.

In this issue, Gabriel Rabo gives a description of the inner structure of Syrian Orthodox churches as they have been furnished throughout the ages.

Dirk Krausmüller discusses a possible dating of John of Carpathus, a relatively unknown monk who might become more vivid to us if we know when he lived.

Writer of these words presents Domnika, an obscure saint who lived in 4th-5th-century Constantinople, to the reader.

Finally, Edip Aydın summarizes the yearly gathering of Orthodox youth, called ‘Syndesmos’ this year held at Valamo Monastery, Finland.