Editorial (Volume 9, issue 1, Winter 2001-2002, final issue)

Editorial

In looking through this new issue of Golden Horn, I noticed that the O.B.O. (Independent Byzantinists Council) celebrated its 10th anniversary in 2001. Contributors to this issue, who are (automatically) a member of the O.B.O., often discuss the phenomenon of the networks that exist consisting of Byzantinists of different backgrounds. They do not all have academic jobs as Byzantinists, and those who do, feel the urge to tread — every now and then — outside the world of the university.

Golden Horn hopes to be a platform for publications for people from that network. Although we are a small paper journal, everyone who is within reach of internet can read Golden Horn. Our website visitors surveys have shown us this.

We welcome Dirk Krausmüller with again an intriguing article about metaphraseis of Saints’ Lives. Also,we pay attention to Armenia, because of the1700th anniversary of the Armenian apostolic church. We wish you a pleasant time reading Golden Horn.

Redactioneel

Bij het doorlezen van deze Gouden Hoorn viel mij op dat het O.B.O. (Onafhankelijk Byzantinologen Overleg) in 2001 tien jaar bestond. Medewerkers aan dit nummer, die ook (automatisch) lid zijn van het O.B.O., discussieren vaak onderling over het fenomeen dat er netwerken (om dat woord maar eens te noemen) in de wereld bestaan van in Byzantium geïnteresseerden van zeer uiteenlopende achtergronden. Vaak zijn ze geen Byzantinologen die aan een universiteit verbonden zijn, en soms zijn ze dat wel, maar voelen ze de drang om buiten dat nauwe wereldje van de universiteit te treden.

Gouden Hoorn hoopt een deel van dat netwerk een plaats te geven om te publiceren, mits het ons interesseert en het redelijk is. Op papier zijn wij klein, maar via internet kan iedereen die binnen het bereik van een computer is, Gouden Hoorn lezen.

Wij verwelkomen Dirk Krausmüller met wederom een intrigerend artikel over metafrasen van heiligenlevens. Verder aandacht voor Armenië vanwege het 1700-jarig bestaan van de Armeense apostolische kerk. Wij wensen u veel leesplezier met deze Gouden Hoorn.