Redactioneel / Editorial: 5 jaargangen Gouden Hoorn (5:2 – Winter 1997-1998)

De vijfde jaargang is volbracht met dit tweede nummer. Een goede reden meenden wij, om een index van artikelen van de eerste vijf jaar op te nemen. Ook zijn we verheugd te melden dat Gouden Hoorn een website heeft sinds september, waarop alle nummers te vinden zijn.

Het aantal artikelen groeide weer, en we zijn trots het tweede deel van Dirk Krausmüller’s serie over ‘Byzantine concepts of the Resurrection’ te publiceren.

In deze aflevering ook twee bijdragen van schrijvers afkomstig uit Tur ‘Abdin, een streek waar ooit de grens van het Byzantijnse Rijk heeft gelopen: in Gabriel Rabo’s artikel worden we eraan herinnerd dat het klooster Mor Gabriel 1600 jaar geleden is opgericht en nog steeds, zij het onder moeilijke omstandigheden, de traditie doorgeeft van Syrische taal en religieus onderricht.

Neurez Atto verraste ons met haar gedichten over het leven in onvrijwillige ballingschap, waarvan we er in Gouden Hoorn Literair twee publiceren.

André de Raaij recenseerde Met de bijbel door Turkije, en verwerkte in zijn beschouwing overwegingen over onze ‘politieke correctheid’ en Turkije’s gebrek aan respect voor haar minderheden.

Tot slot nog een artikel van Annabelle Parker over de worstelingen van ascetisch levende vrouwen met de verleidingen des levens. Rest dit ‘skelet omhuld met vlees’ nog te melden dat Gouden Hoorn vanaf de volgende jaargang samen gaat werken met de Late Antiquity Research Group (L.A.R.G.) in Engeland, waardoor GH een ‘joint publication’ wordt met L.A.R.G. We hopen dat deze samenwerking nog meer vruchten zal afwerpen.

Dank wederom aan al onze lezers en allen die zich geïnteresseerd hebben getoond voor Gouden Hoorn.

Editorial: five volumes of Golden Horn

This second issue completes the fifth volume of Gouden Hoorn. This is a good reason for publishing an index containing the articles of the first five volumes, which is included in this issue. Also, we are glad to announce the launch of our website, at which you can find all previous volumes.

The amount of articles has risen again in this issue, and we are proud to present the second part of Dirk Krausmüller’s article on Byzantine concepts of the Resurrection. Also, we have two authors who are both from Tur ‘Abdin, an area where once the boundaries of the Byzantine Empire lay: in Gabriel Rabo’s article, we are reminded that the monastery of Mor Gabriel was erected 1600 years ago and is still passing on the tradition of the study of Syriac and religious teachings, albeit in very difficult circumstances.

Neurez Atto surprized us with her poems on life in involuntary exile, of which we have published two here. André de Raaij reviewed Met de bijbel door Turkije, and incorporated in his contemplation thoughts on our ‘political correctness’ and Turkey’s lack of respect for its minorities.

Last but not least, an article by Annabelle Parker about the strugglings of ascetically living women with temptations of all kinds. This ‘skeleton with flesh’ has one more announcement to make: Gouden Hoorn will be cooperating with the Late Antiquity Research Group (L.A.R.G.), based in England, from next volume. This journal, Gouden Hoorn/Golden Horn, will become a joint publication between O.B.O. and L.A.R.G. We hope this will be an even more fruitful cooperation.

Our thanks to all who have been reading Gouden Hoorn and who have shown their interest.

Volume 5, issue 2 (winter 1997-1998)

Contents